Zwarte lijst vliegtuigmaatschappijen

Zwarte lijst vliegtuigmaatschappijen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Maastricht op 29 en 30 oktober 2011,

constaterende dat

  • de passagiersgegevens van Europese burgers door Europese luchtvaartmaatschappijen worden afgedragen aan de VS voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit,
  • op basis van deze passagiersgegevens profielen worden gemaakt (profiling)

overwegende dat

  • er is een te grote discrepantie plaatsvindt tussen het profiel dat gemaakt wordt van burgers op basis van PNR data, de consequentie die dit kan hebben voor burgers, en de mogelijkheid om inzicht te krijgen in deze status,
  • er is geen mogelijkheid is voor burgers om van deze ““Zwarte lijst”“ af te komen en hun naam te zuiveren,
  • het recht op de persoonlijke levenssfeer een grondrecht is, onder meer vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens,

spreekt uit dat

  • er een gezond en aanvaardbaar evenwicht tussen veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet zijn. Dit betekent dat er mogelijkheden moeten komen voor burgers om de negatieve consequenties die ze ondervinden naar aanleiding van profiling van PNR-data juridisch aan te vechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De uitwisseling van PNR-data bevordert rechtsonzekerheid, aangezien de VS profielen van burgers maakt op basis van hun vluchtgegevens. Dit kan betekenen dat er een risico toegekend wordt aan een passagier met een verdacht persoonsprofiel waar deze negatieve consequenties van zal ondervinden. Dat, terwijl deze consequenties in juridisch opzicht niet kunnen worden aangevochten aangezien er (nog) niets ten laste is gelegd.