Doordat de Jonge Democraten een status als ANBI (algemeen nut beogende instelling) heeft, is het verplicht een aantal gegevens te publiceren. Deze vind je hieronder.

De naam van de instelling

De Jonge Democraten, ook bekend als de JD of de jongerenvereniging van D66.

Fiscaal nummer / RSIN

RSIN: 8165.71.296

Post- en bezoekadres

Jonge Democraten
Lange Houtstraat 11
2511 CV DEN HAAG

T: 070 356 6066
F: 070 364 1917
E: info@jongedemocraten.nl

Doelstelling ANBI

De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel om politieke vormingsactiviteiten tot stand te brengen ten behoeve van jongeren in overeenstemming met de doelstellingen van D66. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door het opstellen en uitvoeren van een programma van werkzaamheden.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Zie het Beleidsplan 2019-2020

Functie en namen van het bestuur

Zie het bestuursoverzicht

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie het overzicht van activiteiten (2020)

Financiele verantwoording

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019