Coaches

Coaches bij de Jonge Democraten staan je bij in het realiseren van persoonlijke en bestuurlijke doelstellingen. Denk hierbij aan: een betere stijl van leidinggeven of communiceren, het verminderen van angst en stress, of het vergroten van het geloof in de eigen capaciteiten.

Vanwege de persoonlijke aard van coaching is de klik tussen de coach en het lid erg belangrijk. Daarom wordt bij de intake gekeken hoe het klikt. Verder wordt ingeschat of de coach het lid met de hulpvraag kan ondersteunen, en worden verwachtingen en praktische zaken behandeld. Achteraf koppelen de coach en het lid aan het Landelijk Bestuur terug of ze het traject zien zitten. Als beide partijen akkoord zijn is er sprake van een match, en kan het coachingstraject gestart worden. Meestal duurt dit traject een jaar. De volledige inhoud van het traject is vertrouwelijk.

Coaching bij de JD is in twee ruwe vormen te splitsen: ontwikkelcoaching en mentorschap. Welke het meest geschikt is hangt af van de hulpvraag, en in mindere mate van persoonlijke voorkeur.

Bij ontwikkelcoaching wordt gewerkt met formele leerdoelen. Deze worden bij de intake of tijdens de eerste sessie concreet en meetbaar vastgelegd. Ongeveer maandelijks spreken coach en coachee elkaar over de voortgang, en wordt naar de leerdoelen toegewerkt. Bij mentorschap speelt de coach de rol van sparpartner en vraagbaak. Dit is een meer vrijblijvende vorm.

Wil je een coachingstraject aangaan? Vul dan het aanvraagformulier in onderaan deze pagina. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het bestuurslid internezaken via internezaken@jongedemocraten.nl.

De volgende coaches zijn actief bij de JD:

Coaching aanvragen

Wil je als kaderlid een coach aanvragen? Vul dan dit formulier in. De volledige inhoud van het traject is vertrouwelijk. Voor meer informatie over het coachingstraject kan je mailen met het Bestuurslid Interne Zaken via internezaken@jongedemocraten.nl.

    Word lid!

    Vul je gegevens in en word
    eenvoudig lid van JD

    Meld je aan