Landelijk Bestuur

Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vereniging en het uitdragen van het politiek programma. Zij organiseert de landelijke activiteiten en ondersteunt de afdelingen.

Het Landelijk Bestuur werkt elk jaar met een beleidsplan.

Het Landelijk Bestuur vergadert om de week en de notulen van deze vergaderingen worde  opgeslagen in een digitaal archief en zijn op te vragen door leden. De notulen van de vorige vergadering zijn hier te lezen en de besluitenlijs is hier te lezen.

Hall of Fame

Kijk hier voor een overzicht van de illustere voorgangers van het huidige Landelijk Bestuur.

Word lid!

Vul je gegevens in en word
eenvoudig lid van JD

Meld je aan