Kennismaken met de JD

Progressief-liberaal

Naast de goede sfeer en de vele mogelijkheden voor zelfontwikkeling zijn onze politieke idealen natuurlijk ook essentieel. De JD is een progressief-liberale vereniging. We verkennen grenzen, en waar nodig verleggen we ze. Altijd vanuit het idee dat mensen zo veel mogelijk vrijheid moeten hebben om zichzelf te ontplooien. We moeten vertrouwen op de eigen kracht van mensen, maar nooit vergeten dat iedereen een steuntje in de rug verdient wanneer dat nodig is. Vaak kiest de vereniging hier voor een pragmatische, nuchtere aanpak: niet gedreven vanuit dogmatische ideologie, maar met de erkenning dat geen situatie hetzelfde is.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we voorstander zijn van het sociaal leenstelsel. Mensen die het geld nodig hebben moet voldoende studiefinanciering krijgen, maar als je het zelf kunt bekostigen hoeft de overheid niet te betalen. Dat geld kan dan gestoken worden in beter onderwijs. In plaats van streng straffen bij drugsgebruik, kiezen we voor betere voorlichting en begeleiding, afgestemd op de omstandigheden van de gebruiker.

Politieke kansen & D66

De Jonge Democraten zijn een jongerenorganisatie verbonden met D66. Dit betekent dat we bepaalde zaken samen regelen (zoals bijvoorbeeld de ledenadministratie), en veel van onze leden zijn zowel lid van de JD als van D66. Maar op veel onderwerpen is de JD liberaler dan onze ‘moederpartij’, en sommige ideeën van D66 eerst worden voorgesteld op landelijke congressen van de Jonge Democraten. Het wijzigen van de wet over bloeddonatie is bijvoorbeeld ontstaan vanuit een initiatief van de JD. Dankzij de inzet van onze leden speelt de JD nog altijd een belangrijke rol in het debat over de pensioenen in Nederland.

Actief zijn bij de JD is ook een goede startpunt voor een politieke carrière. Jan Paternotte, Rob Jetten en Salima Belhaj zijn bijvoorbeeld allemaal ooit gestart als leden van het Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten. Ook in de bredere politiek spelen politieke jongerenorganisaties een belangrijke rol: Premier Rutte was ooit voorzitter van de JOVD, voormalig minister Jan Kees de Jager was lid van het CDJA en Jesse Klaver van DWARS. Als vereniging ondersteunen we Jonge Democraten die politiek actief willen worden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen werken we bijvoorbeeld naar ‘Een Jonge Democraat In Elke Gemeenteraad’.

Langskomen

De JD is dus de ideale plek voor jouw politieke start als liberale jongere. Om de Jonge Democraten echt te leren kennen kun je het best een keer langskomen. Dankzij onze 10 afdelingen hebben we overal in het land activiteiten, dus ook bij jou in de buurt. In de kalender kun je zien wat er binnenkort te doen is. Daarnaast organiseren we iederen herfst een introductieweekend en ieder voorjaar een introductiedag, waar je op een leuke manier de JD en de politiek kunt leren kennen. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen. Als je enthousiast bent geworden kun je direct lid worden.

Word lid!

Vul je gegevens in en word
eenvoudig lid van JD

Meld je aan