Syrische vluchtelingencrisis

Syrische vluchtelingencrisis

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

 • De bloedige strijd tussen de voorstanders van Bashar Al-Assad en zijn tegenstanders voorduurt;
 • De buurlanden van Syrië zoals Jordanië, Libanon en Turkije al honderdduizenden vluchtelingen ontvangen hebben die daarmee een grote druk veroorzaken op de sociale verhoudingen en infrastructuur in deze landen;
 • De situatie in deze vluchtelingenkampen ernstig te wensen overlaat qua faciliteiten;
 • Syrische vluchtelingen die in de EU om bescherming vragen te maken krijgen met verschillende procedures en –afhankelijk van het land waarin de aanvraag gedaan wordt- gemakkelijk bescherming krijgen of juist het land uitgezet kunnen worden.

overwegende dat

 • Nationale en internationale politici niet in staat zijn om tot een passende oplossing van dit conflict te komen;
 • De spanninge overslaan naar buurlanden, zoals Libanon;
 • Met het oog op de oplopende sektarische spanningen dit niet het enige antwoord van de Europese Unie kan blijven;
 • Europarlementariër Marietje Schaake al een eerste goede zet heeft zet in het oproepen van het verhogen van het bedrag bedoeld voor humanitaire hulp in de regio;
 • De internationale gemeenschap, naast het bieden van hulp aan vluchtelingen, moet blijven zoeken naar een gepaste oplossing die moet leiden tot het einde van het bloedige gevecht;
 • Het Europees beleid voor wat betreft asiel- en opvangprocedures zoveel mogelijk uniform zou moeten zijn.

spreekt uit dat

 • De Europese Unie de last op de regio moet verminderen door humanitaire hulp in de regio op te schalen;
 • De Europese Unie daarnaast ook specifieke groepen vluchtelingen uit de regio tijdelijke huisvesting in Europa moet aanbieden;
 • Hierbij ook valt te denken aan het gelijktrekken en versoepelen van het (Europese) visumregime voor Syrische vluchtelingen;
 • Nederland hierin een voortrekkersrol zou moeten nemen, met woorden maar ook met daden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's