Schaliegas

Schaliegas

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Schaliegas een aardgas is;

overwegende dat

  • Aardgas een fossiele brandstof is en het gebruik daarvan schadelijk is voor het milieu door een erg hoge uitstoot van Co2;
  • Er in een Europese richtlijn is opgenomen dat we de uitstoot van C02 met 20% moeten verminderen door bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen;

spreekt uit dat

  • De JD zich keert tegen het boren naar schaliegas;

en gaat over tot de orde van de dag.