Ruimtevaart

Ruimtevaart

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • Ruimtevaart een belangrijke aanjager is voor innovatie en economie;
  • De Nederlandse overheid relatief weinig bijdraagt aan de ESA.

overwegende dat

  • Het falen te investeren in ruimtevaart de concurrentiepositie van Nederland, met betrekking tot zowel de economie in breedste zin des woords als meer specifiek op het vlak van kennis en innovatie te grabbel gooit;
  • dit onwenselijk is;

spreekt uit dat

  • Ruimtevaart wat betreft de Jonge Democraten van groot belang is voor de economie en wetenschap;
  • De Jonge Democraten dan ook een uitgesproken voorstander van (investeren in) de ruimtevaart zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's