Reanimatieonderwijs

Reanimatieonderwijs

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

 • jaarlijks 16.000 mensen in Nederland buiten een ziekenhuis een hartstilstand krijgen.
 • de overlevingskans van een hartstilstand buiten het ziekenhuis ligt op 15 tot 20%.
 • bij een hartstilstand de eerste zes minuten cruciaal zijn.

overwegende dat

 • op veel plaatsen in Nederland AED’s hangen en bijna niemand weet waar ze hangen en hoe ze gebruikt
  moeten worden.
 • een betere kennis over reanimatie de overlevingskans behoorlijk doet stijgen en de kans op complicaties
  verkleint.
 • in 4 uur al een goede reanimatiecursus gegeven kan worden.

spreekt uit dat

 • een reanimatiecursus wordt opgenomen in de eindtermen van het voortgezet onderwijs en eventueel het mbo.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal voor de overlevingskans. Binnen deze tijd kunnen professionele hulpverleners vaak niet aanwezig zijn en is het slachtoffer dus aangewezen op hulp van omstanders. Daarom is het van belang dat omstanders weten wat ze kunnen doen. Ook is de Nederlandse Reanimatiestichting voorstander van reanimatielessen op het MBO.