QALY

QALY

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

 • De kosten van de zorg sinds 1960 met 1400% gestegen zijn;
 • Er geen algemene richtlijn is wat een maximum is wat vergoed wordt, zie de recente discussie over Pompe en Fabry;

overwegende dat

 • Vergrijzing en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden de zorgkosten alsmaar verder zullen doen stijgen;
 • Stijgende kosten niet oneindig door de maatschappij gedragen kunnen worden, in Groot Brittannie is hier al een systeem voor;
 • Discussies over het niet meer vergoeden van specifieke behandelingen leiden tot willekeur;
 • Op dit moment worden andere medicijnen voor dezelfde klachten door artsen versterkt worden waarbij grote kostenverschillen bestaan tussen de medicijnen
 • De prioriteit in bepaalde gevallen teveel bij levensverlenging wordt gelegd, zonder dat dit ten bate van de kwaliteit van leven is;
 • Een mensenleven eindig is, en de kwaliteit van leven prioriteit heeft boven het eindeloos proberen te rekken van de kwantiteit van leven;
 • Op dit moment ook niet alle behandelingen beschikbaar zijn in Nederland;
 • Artsen zelf vragen aan de politiek voor om een maximale prijs voor specifieke behandelingen voor ernstig zieke of oude patienten;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten vinden dat er een maximum moet komen wat een gewonnen levensjaar mag kosten;
 • De Jonge Democraten vinden dat de maximum kosten moeten afhangen van de kwaliteit van leven na de behandeling;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Grenzen stellen aan behandelingen is noodzakelijk om de zorgkosten beheersbaar te maken en te zorgen dat er geen willekeur ontstaat met vergoedingen. Het is een ontzettend controversieel en gevoelig onderwerp – het gaat over mensenlevens. Gevestigde politieke partijen durven zich daarom niet publiekelijk in de discussie te mengen. Daarom moeten de Jonge Democraten nu de kans aangrijpen om zich op een genuanceerde manier, met de focus op de kwaliteit van leven, in dit debat te mengen.

Gerelateerde pagina's