QALY II

QALY II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • De zorgkosten enorm stijgen en ons zorgstelsel onder druk komt te staan;

overwegende dat

  • Vergrijzing en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden de zorgkosten alsmaar verder zullen doen stijgen;
  • Stijgende zorgkosten niet oneindig door de maatschappij gedragen kunnen worden;
  • Discussies over het niet meer vergoeden van specifieke behandelingen leiden tot willekeur;
  • Een mensenleven eindig is, en de kwaliteit van leven prioriteit heeft boven het eindeloos proberen te rekken van de kwantiteit van leven;
  • De Raad voor Volksgezondheid en Zorg stelt dat om zorg toegankelijk te houden voor iedereen, een behandeling maximaal 80.000 euro per gewonnen levensjaar zou mogen kosten;
  • Voor preventie, zoals vaccinaties, al een plafond bestaat van wat een behandeling mag kosten;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat medische behandelingen gericht moeten zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren, en niet alleen gericht moeten zijn op verlenging van de levensduur.
  • De Jonge Democraten vinden dat medische behandelingen maximaal 80.000 euro per te verwachten gewonnen qaly (quality adjusted life years) mogen kosten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's