Pedofilie I

Pedofilie I

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Utrecht op 13 en 14 april 2012,

constaterende dat

  • Het is geen keuze om pedofiel te zijn.
  • Een pedofiele voorkeur aangeboren is en niet aangeleerd.
  • Pedofilie geen pedoseksualiteit is. Het moreel verwerpelijk is om iemand wegens aangeboren afwijking bij voorbaat al crimineel is.

overwegende dat

  • De impact van een tot uiting laten komen van een pedofiele neiging desastreuze gevolgen heeft voor het kind.
  • Er geen acceptatie is van het feit dat pedofilie aangeboren is.
  • Veel pedofielen hun uitvlucht zoeken op het internet en daardoor buiten de maatschappij komen te staan.
  • De Jonge Democraten veel waarde hechten aan het principe “onschuldig tot anders bewezen”

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten zijn van mening dat een ieder die worstelt met zijn seksuele gevoelens – in welk opzicht dan ook – ondersteuning verdient. Als gevolg van dat standpunt zetten zij zich in voor het bespreekbaar maken van seksuele gevoelens. Met name van pedofilie. De Jonge Democraten willen daarmee een taboe doorbreken, om zo de ondersteuning van pedofielen te vereenvoudigen. Er moeten openbare steunpunten komen waar zorg aangeboden wordt. Deze steunpunten moeten op een veilige en eenvoudig te bereiken locatie te vinden zijn. Veroordelende uitspraken over pedofielen die nog geen uiting hebben gegeven aan hun gevoel worden door de Jonge Democraten nadrukkelijk ontkracht en weersproken. De Jonge Democraten zetten zich in voor het standpunt dat niet het ‘bestaan van pedofielen‘, maar het ‘ernaar handelen’ bestraft moet worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's