Patenten op zaden

Patenten op zaden

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • In 2007 wereldwijd al 90% van de patenten op genetische gemodificeerde zaden in handen van één bedrijf waren;
  • Dit bedrijf een expansiedrift heeft die niet te stuiten lijkt en ook zijn entree in Europa dreigt te maken;

overwegende dat

  • DNA niet patenteerbaar zou moeten zijn omdat de gevolgen hiervan onhoudbaar zijn;
  • Vanuit praktisch oogpunt het uitvoeren van beleid naar aanleiding van het patenteren niet haalbaar is, zoals het handhaven van patenten wanneer gepatenteerde zaden op grond waaien waarvan de eigenaar niet heeft betaald voor deze zaden;
  • Met name kleine boeren in een benarde positie komen als er een monopolie op zaden voor hun gewassen is;
  • Er andere mogelijkheden dan genetisch gemodificeerde gewassen zijn om in een groeiende vraag naar voedsel te kunnen voorzien.

spreekt uit dat

  • De JD tegen het patenteren van zaden is.

en gaat over tot de orde van de dag.