Open access

Open access

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • Onderzoek regelmatig gefinancieerd wordt door de overheid.
  • Ook deze onderzoeken enkel toegankelijk zijn via abonnementen op dure wetenschapsbladen.

overwegende dat

  • De burger voor dit onderzoek betaald heeft.
  • We streven naar een kennis economie.
  • Het consumeren van kennis duurzamer is dan elke andere consumptie.

spreekt uit dat

  • Onderzoek volledig gefinancieerd door de overheid in princiepe publiek toegankelijk voor de burger moet zijn

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het is raar dat de maatschappij meebetaald aan onderzoek maar niet de resultaten hiervan mag inzien. Alhoewel er al goede initiatieven zijn op het gebied van open access zou het goed zijn als de overheid het afdwingt in de gevallen waarvoor ze de financien heeft verstrekt

Gerelateerde pagina's