Nertsenfokkerij

Nertsenfokkerij

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • Een verbod op de nertsenhouderij niet liberaal is;
  • De huidige Nederlandse nertsenhouderij niet voldoet aan de welzijnseisen voor de nerts.

overwegende dat

  • Mits de nertsenhouder voldoet aan hogere welzijnseisen, het houden van nertsen geen probleem zou mogen zijn;
  • Er al jaren een slepende discussie is over de nertsenhouderij in de Nederlandse politiek;
  • We eens naar het oosten zouden mogen kijken.

spreekt uit dat

  • De jonge democraten in plaats van een verbod op het houden van nertsen voorstander zijn van het aanscherpen van regels (o.a op het gebied van dierenwelzijn) onder welke nertsen gehouden mogen worden.

en gaat over tot de orde van de dag.