Megastallen

Megastallen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • In het politiek programma een heel negatief verhaal staat over de intensieve veehouderij;
  • het woord megastal een onnodig negatieve lading gekregen heeft;

overwegende dat

  • Megastallen niet per definitie slecht zijn voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid en duurzaamheid;
  • intensivering voor het wereldvoedseltekort, duurzaamheid, diervriendelijkheid een oplossing kan zijn;

spreekt uit dat

  • De jonge democraten uitspreken voor megastallen te zijn mits in het ontwerp en bedrijfsvoering van deze stallen extra aandacht bestaat voor duurzaamheid, volksgezondheid, dierenwelzijn en het milieu.

en gaat over tot de orde van de dag.