MBO & kleinschalig onderwijs

MBO & kleinschalig onderwijs

de ALV der Jonge Democraten, bijeen te Maastricht op 29 en 30 oktober 2011,

constaterende dat

 • in het schooljaar 2009-2010 46% van de leerlingen in het beroeps- en hoger onderwijs een MBO opleiding volgt, en daarmee de grootste groep studenten in het vervolgonderwijs is,
 • deze groep studenten van zeer groot belang is voor de Nederlandse maatschappij ten tijde van vergrijzing,
 • in het MBO zowel studenten als docenten ontevreden zijn over de mate en kwaliteit van de (interne)
  communicatie binnen hun onderwijsinstellingen en het onderlinge contact,
 • de JD in het huidige programma reeds erkent dat het onderwijs extra aandacht verdient, maar een groot deel van deze aandacht momenteel uit gaat naar het Hoger Onderwijs,

overwegende dat

 • de negatieve ervaringen met communicatie in het MBO de motivatie van zowel student als docent negatief beïnvloed,
 • de werksituatie hierdoor niet bevorderlijk is voor het welzijn van alle betrokkenen,
 • het contact tussen student en docent positief beïnvloed kan worden door het promoten van kleinschaliger
  onderwijs, waarin er meer ruimte is voor intensieve(re) begeleiding en persoonlijk contact,

spreekt uit dat

 • de JD meer aandacht moet schenken aan het Middelbaar Beroeps Onderwijs,
 • de JD kleinschalig onderwijs moet promoten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's