Lumpsumfinanciering onderwijs

Lumpsumfinanciering onderwijs

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

 • Scholen momenteel gefinancierd worden met een totaalbedrag, dat ze naar eigen inzicht kunnen
  verdelen over verschillende posten;
 • Deze zogeheten ‘lumpsum’ financiering ter discussie staat;

overwegende dat

 • Schoolbesturen vaak zelf het beste kunnen bepalen hoe ze hun budget het meest effectief besteden;
 • Het oormerken van gedeelten van het budget uitgaat van een wantrouwen richting schoolbesturen;
 • Eventuele excessen niet bestreden moeten worden door de vrijheid van alle onderwijsinstellingen te beperken;
 • Een verplichting tot transparantie van scholen naar (ouders van) leerlingen over uitgaven wel kan bijdragen bij het voorkomen van deze excessen;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van het behoud van lumpsumfinanciering van
  onderwijsinstellingen;
 • De Jonge Democraten daarbij pleiten voor verplichting tot volledige openheid over bestedingen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De afweging tussen een nieuwe onderwijsmethode of een digitaal schoolbord kan beter door schoolbesturen zelf overgelaten worden, dan aan een ambtenaar in Den Haag. Laat scholen onafhankelijk en behoud de lumpsumfinanciering, maar geef iedereen inzicht in de keuzes die gemaakt zijn.

Gerelateerde pagina's