Kledingvoorschriften/naaktlopen

Kledingvoorschriften/naaktlopen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Maastricht op 29 en 30 oktober 2011,

constaterende dat

  • het bij wet verboden is om ongekleed de openbare ruimte te betreden, met uitzondering van door de gemeente aangewezen plaatsen,

overwegende dat

  • minister Donner heeft gesteld dat het verbod op naaktlopen, net als het toekomstige boerkaverbod, voortkomt uit normen op het gebied van “goede zeden”,
  • het niet aan de overheid om een oordeel te vormen over zedelijkheid zolang niemand lijdt onder het zogenaamde “onzedelijk gedrag”,
  • de vrijheid van derden niet wordt beperkt door naaktlopen in de openbare ruimte,
  • kledingkeuze kan worden beschouwd als een meningsuiting,

spreekt uit dat

  • de Jonge Democraten tegen elke vorm van verbiedende wetgeving op het gebied van kleding zijn,
  • de Jonge Democraten het burgers wil toestaan ongekleed over straat te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's