Israël-Palestina

Israël-Palestina

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

 • De Jonge Democraten geen standpunt hebben ingenomen over het Israël-Palestina conflict.
 • Het Palestijne volk geen eigen staat heeft.
 • Er sprake is van mensenrechtenschendingen in Israël-Palestina.

overwegende dat

 • Zonder onderhandelingen over en zonder het naleven van vredesakkoorden, tussen alle betrokken partijen geen vrede tot stand kan worden gebracht.
 • In 1967 goede afspraken zijn gemaakt omtrent de grenzen tussen Israël en de Palestijnse gebieden, wat op een breed draagvlak van VN-lidstaten kan rekenen.
 • Het onrealistisch is om te verlangen dat alle grote Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied afgebroken moeten worden.
 • Israël en de nieuw gevormde Palestijnse staat elkaar moeten erkennen en geweld moeten afzweren.

spreekt uit dat

 • Nederland in samenwerking met de VN de grenzen van 1967 moet nastreven.
 • Nederland moet pleiten voor een tweestaten oplossing.
 • Nederland schendingen van vredesakkoorden- en mensenrechten van alle partijen moet veroordelen.
 • Vervoer van personen en goederen tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever vrij mogelijk moet zijn.
 • West-Jeruzalem wel de hoofdstad van Israël mag worden en Oost-Jeruzalem wel de hoofdstad van Palestina mag worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Wij als Jonge Democraten moeten een mening vormen over het Israël-Palestina conflict omdat het Palestijnse volk conform internationale afspraken recht heeft op een eigen staat. Wij constateren dat Israël dit internationale recht schendt, onder andere door het bouwen van illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied. Wij vinden daarom dat Israël moet stoppen met het bouwen van deze illegale nederzettingen en dat voor alle nederzettingen moet worden gekeken door een neutrale VN-commissie of deze teruggegeven kunnen worden aan Palestina, nederzettingen waarbij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een groot aantal inwoners, kunnen dan aan de staat Israël worden toegevoegd.

Gerelateerde pagina's