Internationaal Milieustrafhof

Internationaal Milieustrafhof

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Maastricht op 29 en 30 oktober 2011,

constaterende dat

  • wereldwijd worden vanuit ontwikkelde landen afvalstoffen geëxporteerd naar Derde Wereldlanden zonder verstrekkende juridische gevolgen (denk aan e-waste dat via de haven van Antwerpen naar landen als India wordt vervoerd). Dit zorgt voor ernstige milieuvervuiling op locaties waar apparaten verder ontmanteld worden

overwegende dat

  • milieuvervuiling kent geen grenzen. Vervolging van grote vervuilers moet internationaal worden uitgevoerd. Staten die het Strafhof onderschrijven dienen verdachten uit te leveren. Op nationaal niveau is er namelijk onvoldoende capaciteit en kennis om milieuvervuiling effectief aan te pakken. Verder is men afhankelijk van medewerking van een andere staat en deze medewerking kan geweigerd worden. Daarnaast zien landen buiten de EU het nut van effectieve bestrijding van milieucriminaliteit met regelmaat niet in,

spreekt uit dat

  • de JD vindt dat er een Internationaal Milieustrafhof (International Court of Justice on Environmental Affairs; ICEA) dient te worden geïnstalleerd als gerechtelijk orgaan binnen de VN,

en gaat over tot de orde van de dag.