Identificatieplicht

Identificatieplicht

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Maastricht op 29 en 30 oktober 2011,

constaterende dat

  • voor wat betreft het gaat om strafbare feiten de politie geen algemene draag- en toonplicht van het identificatiebewijs nodig heeft. Een bijzondere identificatieplicht bestaat al voor verdachten van een strafbaar feit en is derhalve voldoende,
  • uit onderzoek blijkt dat een algemene toonplicht niet helpt bij het bestrijden van criminaliteit. Er is geen verband geconstateerd tussen invoering van de algemene identificatieplicht en afnemende algemene criminaliteit,
  • met het vastleggen van biomedisch materiaal steeds meer gevoelige informatie in deze documenten komt en het gevaar van misbruik groter word,

overwegende dat

  • het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorschrijft dat een inbreuk op de privacy alleen geoorloofd is indien dit in een democratisch samenleving noodzakelijk is. Deze inbreuk op de privacy niet noodzakelijk is gezien het bestaan van de bijzondere identificatieplicht,
  • deze plichten kunnen leiden tot willekeur en discriminatie en toepassing van de wet op situaties waarvoor deze eigenlijk niet bedoeld was. Hetgeen ook daadwerkelijk is gebeurd gezien het evaluatieonderzoek,

spreekt uit dat

  • de Jonge Democraten pleiten voor het afschaffen van de algemene toon- en draagplicht van het identificatiebewijs en derhalve ook voor de afschaffing van de strafbaarstelling van het niet kunnen tonen van een identificatiebewijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's