Griffiekosten

Griffiekosten

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Utrecht op 13 en 14 april 2012,

constaterende dat

  • de regering de griffiekosten zeer heeft verhoogd, met uitschieters van 1700%.
  • Nederland qua griffiekosten nu hoog scoort in vergelijking tot andere Europese landen.

overwegende dat

  • hoe vrijer het economische- en maatschappelijke verkeer hoe groter de behoefte aan een onafhankelijk oordeel achteraf voor benadeelden.
  • hoge griffiekosten benadeelden zullen afhouden van het halen van hun recht.
  • dit ook tot gevolg heeft dat bedrijven en personen zich minder zullen inzetten om zich van tevoren aan de wet te houden.

spreekt uit dat

  • de griffiekosten de toegankelijkheid van het rechtssysteem niet onevenredig mogen beperken.
  • de huidige verhoging dat wel doet.

en gaat over tot de orde van de dag.