Genderneutraliteit

Genderneutraliteit

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • Burgers gedwongen worden om op officiële formulieren altijd zichzelf te moeten categoriseren in man of vrouw, terwijl het individu zich met geen van beide kan identificeren.

overwegende dat

  • Bij de begrippen man/vrouw nog steeds maatschappelijke stereotypen bestaan waar een individu zich niet ee kan identificeren;
  • De tweedeling van de maatschappij in man/vrouw achterhaald is;
  • Er mensen zijn die zich noch vrouw noch man voelen en waarop de tweedeling dus niet van toepassing is.

spreekt uit dat

  • Er op officiële documenten een derde optie moet zijn bij het kiezen van geslacht. Naast man/vrouw moet er ook een neutrale sekse optie aangeboden worden en hier moet het juridisch en administratief systeem ook op worden aangepast.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's