Conflictmineralen

Conflictmineralen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Amsterdam op 16 en 17 april 2011,

constaterende dat

 • In de Verenigde Staten de Dodd-Frank Act Sectie 1502 vanaf april 2011 in werking is getreden
 • Deze act ervoor zorgt dat alle grote bedrijven moeten rapporteren in hun jaarlijkse rapport en op de website, waar ze hun conflictmineralen (Tin, Tungsten,Tantalum en Goud) vandaan halen en als deze uit de DR Congo regio (Congo en de buurlanden) komen, ook moeten rapporteren of deze conflictvrij zijn
 • De militarisatie van de mijnen grote negatieve gevolgen heeft voor de mensenrechten van de plaatselijke bevolking

overwegende dat

 • Europese consumenten op dit moment niet kunnen weten of bijvoorbeeld hun mobieltje tantalum uit Congo bevat
 • Het Europees Parlement en verschillende parlementen uit de EU Lidstaten hun voorkeur voor een EU-equivalent van Dodd-Frank hebben uitgesproken
 • De Dodd-Frank act geen waardeoordeel uitspreekt over wat ‘Due Diligence” inhoudt.
 • Dit ervoor zorgt dat bedrijven de Act zelf kunnen interpreteren
 • Het risico bestaat dat Dodd-Frank een de facto embargo op mineraalhandel uit DR Congo en de omliggende landen bewerkstelligt
 • De Congolese regering tussen September 2010 en maart 2011 een mijn embargo heeft uitgesproken

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten voor het invoeren van een Dodd-Frank equivalent op Europees niveau zijn
 • Deze equivalent gebruik moet maken van de OECD-criteria voor due diligence
 • Er een tijdsplan moeten worden opgesteld om een defacto embargo op mineraalhandel uit de DR Congo te voorkomen

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Sectie 1502 van de Dodd-Frank Act stelt dat bedrijven genoteerd aan de Security en Exchange Committee moeten rapporteren waar hun conflictmineralen vandaan komen en als zij uit een conflictgebied komen, of deze hebben bijgedragen aan het conflict. Europa kan niet achterblijven en zou juist een voorhoederol moeten vervullen. Daarom is het belangrijk dat de EU zich inzet voor een Europees equivalent van de Dodd-Frank met de overwegingen dat deze niet in een defacto embargo voor Congolese conflictmineralen mag resulteren. De OECD richtlijnen voor Due Diligence zijn in 2010 vastgesteld en ondermeer door het VN expertenpanel DR Congo en de International Conference of the Great Lakes Region geaccepteerd als de best bestaande internationale maatstaf voor due diligence