Bloeddonatie homoseksuelen

Bloeddonatie homoseksuelen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Amsterdam op 16 en 17 april 2011,

constaterende dat

  • homoseksuelen geen bloed mogen doneren,
  • iedereen in Nederland gelijkwaardig is,
  • andere mogelijke risicogroepen ook niet worden uitgesloten,
  • Nederland bloed importeert uit landen waar homoseksuelen wel bloed doneren,
  • bloed voor het doneren altijd gecontroleerd wordt,

overwegende dat

  • er nog altijd een tekort aan bloed is,
  • de maatregel achterhaald en discriminerend is,

spreekt uit dat

  • homoseksuelen voortaan ook bloed mogen doneren,

en gaat over tot de orde van de dag.