Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • Er tegenwoordig tal van alternatieve geneeskundige producten en behandelingen worden aangeboden tegen tal van kwalen, ziekten en aandoeningen.
  • Vaak niet direct duidelijk is of een middel of behandeling in de categorie alternatieve geneeskunde valt.
  • Er incidenten zijn geweest waarbij vertrouwen op alternatieve geneeskunde heeft geleid tot het onnodig overleiden van patienten.

overwegende dat

  • De overheid de taak heeft haar burgers zorgvuldig voor te lichten en te informeren zodat zij zelf een bewuste keuze kunnen maken in de wijze waarop zij behandeld willen worden.
  • Lang niet iedereen het verschil tussen alternatieve en reguliere geneeskunde begrijpt.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten pleiten voor een Europees label voor alternatieve geneeskunde, dat duidelijk maakt dat de werking van dergelijke middelen niet is getest volgens de gebruikelijke wetenschappelijke standaarden.
  • Therapeuten die therapie geven op basis van alternatieve geneeskunde in heel Europa worden verplicht om patienten erop te wijzen dat hun methoden niet volgens de gebruikelijke wetenschappelijke standaarden zijn getest.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's